Lokálny zdroj pre firmy

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona 309/2009 Z.z., ktorou sa zavádza pojem "Lokálny zdroj" s možnosťou inštalácie Fotovoltickej elektrárne s výkonom do 500kWp.
Od 27.2. 2019 bol ukončený tzv. "Stop stav" na pripájanie nových zdrojov, ktorý trval 5 rokov.
Táto zmena otvára brány pre vlastné fotovoltické elektrárne pre firmy s reálnym pokrytím ich spotreby.

Spolufinancovanie

Európsky Operačný program Kvalita životného prostredia obsahuje Výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2019-59).
Túto výzvu môžu využiť firmy podnikajúce v ekonomickej činnosti SK NACE Rev. 2 - Sekcia C = Priemyselná výroba - ide o akúkoľvek výrobu.
EU
Môžete tak požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku až do výšky 60% investície do Vášho vlastného Fotovoltického zdroja.
Výška príspevku je od 20.000 € po max. 200.000 €.
Výzva je zaradená pod tzv. de minimis podporu. To znamená, že firma môže za 3 roky vyčerpať max. 200.000 € zo všetkých de minimis programov dohromady.
O príspevok môžu požiadať žiadatelia s miestom realizácie z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Všetky technické a administratívne podklady potrebné k žiadosti o nenávratný príspevok vyriešime za Vás. Kontaktujte nás https://ekosolution.sk/kontakt

Obmedzený počet inštalácií

Inštalovaný výkon Lokálnych zdrojov pre r. 2020 je limitovaný na 30 MW.
17,8 MW bude možné pripojiť na západnom Slovensku, 6 MW na strednom Slovensku a 6,2 MW na východnom Slovensku.
Ministerstvo Hospodárstva pre tento limit odhaduje sprevádzkovanie max. 60- 80 zariadení.
Ak je pre vás ponuka zaujímavá, odporúčame príliš neváhať a poslať nám dopyt. Po dlhotrvajúcom stop stave sa očakáva vysoký záujem a rýchle naplnenie limitovanej kapacity.