Sieťová elektráreň On-Grid s reguláciou

Charakteristika

On-Grid priama spotreba a regulácia energie je typ fotovoltického systému určený pre užívateľov, ktorí sú pripojení k distribučnej sieti, avšak ich cieľom je energiu z fotovoltickej elektrárne v čase výroby spotrebovať v kombinácii so zvolenou reguláciou napríklad na ohrev vody, elektrické kúrenie, klimatizáciu, tepelné čerpadlo, rekuperáciu a podobne.

Funkčnosť systému

On-grid menič/striedač využíva vnútornú elektrickú inštaláciu objektu k prednostnému dodávaniu vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov, prebytok vyrobenej a nespotrebovanej energie je presmerovaný k napájaniu vybraných spotrebičov.

Rýchle porovnanie

Elektrinu potrebujete hlavne cez deň
Vaša ročná spotreba (MWh) do 5 5 - 7 nad 7
Odporúčaný variant 2,6 kWp 3,1 kWp 4,35 kWp
Cena bez príspevku (€) 4 265 4 720 5 990
Finančný príspevok (€) 1 305 1 500 1 500
Cena s príspevkom (€) 2 960 3 220 4 490
Detail Zobraziť zostavu: 2,52kWp Zobraziť zostavu: 3,36kWp Zobraziť zostavu: 4,20kWp

 

Elektrinu potrebujete hlavne večer a ráno
Vaša ročná spotreba (MWh) do 5 5 - 7 nad 7
Odporúčaný variant 2,6 kWp 3,48 kWp 4,35 kWp
Cena bez príspevku (€) 7 055 8 950 10 850
Finančný príspevok (€) 1 305 1 500 1 500
Cena s príspevkom (€) 5 750 7 450 9 350
Detail Zobraziť zostavu: 2,52kWp Zobraziť zostavu: 3,36kWp Zobraziť zostavu: 4,20kWp

 

TYP RIEŠENIA: Jednofázová On-Grid zostava s reguláciou prebytku

Inštalovaný výkon: 3,68kWp
graf Približná ročná výroba: 3 600kWh
 • 8 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x jednofázový menič SolaX X1-BOOST-X1-3.6
 • 1 x regulácia ohrevu TÚV- Wattrouter ECO
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 5 788,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 4 288,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Jednofázová On-Grid zostava s reguláciou prebytku

Inštalovaný výkon: 4,14kWp
graf Približná ročná výroba: 4 100kWh
 • 9 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x jednofázový menič SolaX X1-BOOST-X1-4.2
 • 1 x regulácia ohrevu TÚV- Wattrouter ECO
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 6 142,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 4 642,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava s reguláciou prebytku

Inštalovaný výkon: 5,06kWp
graf Približná ročná výroba: 5 060kWh
 • 11 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič SolaX MIC-X3-5K
 • 1 x regulácia ohrevu TÚV- Wattrouter ECO
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 7 380,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 5 880,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava s reguláciou prebytku

Inštalovaný výkon: 5,06kWp
graf Približná ročná výroba: 5 060kWh
 • 11 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič Huawei SUN2000 5KTL
 • 1 x regulácia ohrevu TÚV- Wattrouter ECO
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 7 624,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 6 124,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava s reguláciou prebytku

Inštalovaný výkon: 8,28kWp
graf Približná ročná výroba: 8 000kWh
 • 18 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič SolaX X3-8K-G2
 • 1 x regulácia ohrevu TÚV- Wattrouter ECO
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 10 245,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 8 745,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava s reguláciou prebytku

Inštalovaný výkon: 10,12kWp
graf Približná ročná výroba: 10 000kWh
 • 22 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič SolaX X3-10K-G2
 • 1 x regulácia ohrevu TÚV- Wattrouter ECO
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 11 737,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 10 237,00 €Dohodnite si osobnú obhliadku alebo konzultáciu: 0919 410 824

Objednávka a montáž