Novinky k čerpaniu dotácií

Fotovoltické panely

Zelená domácnostiam

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW

, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Viac informácií získate tu.