Úvod /  Dotácie OZE
Dotácie OZE PDF Vytlačiť E-mail
V rámci projektu Zelená domácnostiam, budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltaické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltaických systémov:
 • fotovoltaické panely;
 • nosná konštrukcia;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • regulátor nabíjania;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Plánovaná výška dotácie pre rodinné domy

Zariadenie na kW maximum max. bonus
Solárny kolektor 500 Eur 1750 Eur
Fotovoltaický panel 1200 Eur 2550 Eur 900 Eur
Tepelné čerpadlo 370 Eur 3700 Eur
Kotol na biomasu 100 Eur 1500 Eur
Veterná turbína 1500 Eur 3000 Eur 1575 Eur


dotacie
Súčinnosť pri podávaní žiadosti o poukážky, je pre nás samozrejmosťou!!!


PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU (DOMÁCNOSŤ)
 • a) na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:
  • aa) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  • ab) fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
  • ac) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov , pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:
   • (i) rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
   • (ii) rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
   • (iii) o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie 3 v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie 3 pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
   • (iv) rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
   • (v) rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.


PONÚKANÉ RIEŠENIA:

ONgrid systém s riadením vlastnej spotreby

Ohrev vody

Ostrovné systémy
 

Naši zákazníci

“Profesionálny prístup, všetky práce boli vykonaná kvalitne a v termíne aký bol dohodnutý.
So spoločnosťou bola výborná komunikácia, môžem len odporučiť.”

"Vypracovali celý systém na mieru a dokázali mi poradiť a navrhnúť najvhodnejší spôsob montáže.
Nenavýšili dohodnutú cenu, ktorá bola stanovená po obhliadke, ako to robia niektoré firmy. Celkovo bol prístup z ich strany veľmi seriózny."

Prečo si vybrať práve nás?

Ponúkame Vám tri najdôležitejšie dôvody prečo by ste si mali vybrať naše služby:

1. Kvalita

2. Cena

3. Splnený termín dodávky a montáže

Dostávať akciové letáky

Naši Partneri

©2019 EKOSOLUTION, s.r.o. | Vytvoril Empresario TOPlist

S5 Box